נדרשים 4 עד 7 שנים בממוצע כדי להסתגל לבני משפחה חדשה בנישואים חוזרים. על בני הזוג להשקיע אנרגיות וזמן בבניית הזוגיות שלהם, למרות שזו נבנית תוך כדי הטיפול בילדים.

נישואים חוזרים קיימים מאז ומעולם. הסיבה המרכזית בעבר לנישואים כאלו הייתה בדרך כלל פטירת אחד מבני הזוג. כיום אחוז הגירושים העולה בהתמדה משנה לחלוטין את המצב בנושא.

שיעור הגירושים בישראל עומד כיום על 25-30 אחוז. הסטטיסטיקה מלמדת כי אצל 13 אחוז מבן הזוגות הנישאים בישראל (ו-40 אחוז מבין אלו הנישאים בארה"ב) לפחות אחד מבני הזוג היה נשוי בעבר.
במחקרים הראשונים בנושא זה נמצא כי משפחה בנישואים חוזרים דומה רק בחלקה למשפחה גרעינית, אך שונה בתחומים רבים אחרים. נתונים אלה מחייבים התייחסות מיוחדת לתופעה, בניסיון ללמוד על הקשיים העלולים להתעורר במהלך הנישואים החוזרים.

בפרק זה, השבוע, ההתייחסות תהיה כללית לגבי המשפחה כולה. בהמשך אתמקד בשלושה מישורים:

א.ההשפעה על הילדים.
ב.ההורה הביולוגי.
ג.בן הזוג מצטרף.
במשפחה בנישואים חוזרים קיימים מעצם הוויותה ניגודים היוצרים קשיים.

טיפול זוגי

סוף פרק-תחילת דרך
מחד, משפחה בנישואים חוזרים נוצרת כתוצאה מאובדן (גירושים, מוות, אובדן חיים משותפים עם אחד ההורים). מאידך, לאנשים רבים פנטזיות חיוביות רבות סביב המשפחה החדשה: התחלה חדשה, תיקון העבר, הורה חדש לילדים. המפגש בין הפנטזיות לבין המציאות הקשה מוביל לעיתים לאכזבה, רגשות אשם ולא מעט כעס.

ניגוד אינטרסים
בני הזוג המרכיבים את המשפחה החדשה חדורי אופטימיות ותקווה ואינם לוקחים בחשבון את ניגודי האינטרסים ביניהם לבין הילדים במשפחה. לדוגמא:הילדים של בן הזוג הביולוגי רוצים בדרך כלל להישאר במצב הקודם ואף להחזיר את הוריהם הביולוגים למגורים משותפים. כמו כן ילדי בן הזוג המצטרף חוששים לאובדנו, שמא יעדיף את הילדים שאיתם הוא עובר לגור. גם המשפחה המורחבת, משפחת המוצא עלולה לקבל את פני הקשר החדש ברגשות מעורבים.

זוגיות והורות יחדיו
במשפחה רגילה קיים פרק זמן סביר להיכרות ויצירת זוגיות ואינטימיות חדשה לפני הצטרפות הילדים. במשפחה בנישואים חוזרים,לא קיים פרק זמן כזה, הזוגיות החדשה אמורה להיבנות תוך כדי טיפול בילדים ולעיתים אף תוך כדי טיפול בילדי בן הזוג. מצב זה מקשה על יצירת זוגיות ומעורר מתחים רבים ובעיות נאמנות.
בני הזוג אשר ציפו לבלות זמן ביחד וליצור קירבה ואינטימיות בניהם, נתקלים בהפרעות יומיומיות של הילדים הרוצים להצטרף למיטה, לשחק וכו'. בין הזוג המצטרף מתחיל לחוש "זר" ו"חיצוני" למערכת ומוצא את עצמו מתחרה על תשומת ליבו של בן הזוג.

נגישות

פגישה דיגיטלית

השנה אחרונה חשפה בפנינו אפשרויות נוספות של טיפול מרחוק.
טיפול מקוון אפשרי לכל מי שחפץ בכך בעיקר לאלה הגרים רחוק ואף בחו"ל.

חשוב להתייעץ עם אשת מקצוע מוסמכת ואפשר בקלות וביעילות באמצעות פגישות דיגיטליות.